Tư vấn thiết kế - Công ty TNHH Hoàng Trường Sa

Tư vấn thiết kế

  • _ Tư vấn thiết kế các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV, Tư vấn thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời.
  • _ Lập hồ sơ mời thầu, báo cáo đầu tư, thẩm tra các công trình xây dựng, giao thông, công nghiệp, hạ tầng, thuỷ lợi, thuỷ điện.
  • _ Tư vấn thiết kế các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV,[…]

  • _ Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp[…]

  • _ Xây lắp đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 220kV. _ Thi công khoan ngang[…]

  • _ Bán buôn, bán lẻ vật tư thiết bị điện, vật liệu xây dựng. _ Dịch vụ kinh doanh nhà[…]

Đăng nhập

Công ty TNHH Hoàng Trường Sa
Công ty TNHH Hoàng Trường Sa